check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Geld besparen? Controleer uw Whk-beschikking!

22 november 2021

Dit is een bijdrage van VACO Verzekeringsdienst

Binnenkort ontvangt u de beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk) 2022 van de Belastingdienst. De ervaring leert dat deze premieberekening fouten kan bevatten. Fouten die u onnodig veel geld kunnen kosten! Het loont dus om de beschikking goed te (laten) controleren. Dat kan VACO Verzekeringsdienst voor u verzorgen. Let op: na ontvangst van de beschikking heeft u zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. 

Wat is de Whk?
Met de premie Whk worden de WGA- en Ziektewetuitkeringen gefinancierd. WGA is de afkorting van Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Werkgevers betalen de premie Werkhervattingskas aan de Belastingdienst. De premie voor de WGA + Ziektewet kan in 2022 oplopen tot maximaal 6,08% van uw loonsom.

Hoe controleert u de beschikking?
Om de Whk te begrijpen, moet u inzicht hebben in de factoren die de hoogte van uw premie bepalen, zoals:

  • Uw gemiddelde loonsom;
  • De verhouding tussen de aan u toegerekende uitkeringslast en uw loonsom; 
  • Uw sectorindeling;
  • De jaarlijks veranderende premieparameters van UWV; 
  • De constant wijzigende wet- en regelgeving.

Hulp nodig bij de controle?
VACO Verzekeringsdienst helpt u graag bij de controle van uw Whk-beschikking op basis van ‘no cure no pay’: u betaalt ons slechts een percentage van de directe kosten die u kunt besparen. Is bezwaar niet zinvol of is de beschikking juist? Dan betaalt u niets.

Meer informatie
Ga naar www.vacoverzekeringsdienst.nl of neem contact op via 010 - 288 45 07