check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Coronacrisis: overheid hervat steunmaatregelen

30 november 2021

Ondernemers leiden financiële schade door de huidige coronamaatregelen van het kabinet, zoals de vervroegde sluitingstijden. Daarom heeft de overheid de steunmaatregelen NOW en TVL nieuw leven ingeblazen. 

NOW5
De NOW-subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten. De NOW5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021. NOW5 is vanaf december 2021 aan te vragen via het UWV

Ondernemers komen in principe in aanmerking voor de subsidie bij een minimaal omzetverlies van 20% ten opzichte van de referentie-omzet. Voor ondernemingen die vóór 1 januari 2019 zijn gestart, bedraagt de referentie-omzet 1/6e deel van de omzet over het kalenderjaar 2019. Een ondernemer die in heel 2019 bijvoorbeeld € 600.000,- heeft omgezet, heeft dus een referentie-omzet van € 100.000,-. De vergoeding bedraagt 85% van het opgegeven omzetverlies. 

Nieuw in NOW5 is dat de subsidieregeling ook van toepassing is voor ondernemers die hun onderneming tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart.

TVL
De TVL-subsidie is een tegemoetkoming voor de vaste bedrijfslasten. Alle ondernemers met minimaal 30% omzetverlies kunnen in het vierde kwartaal van 2021 TVL-subsidie aanvragen. De verwachte omzet in het vierde kwartaal (Q4 2021) wordt vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 (Q4 2019) of met het eerste kwartaal van 2020 (Q1 2020). De ondernemer kan een van deze referentiekwartalen kiezen. 
De TVL is alleen voor het vierde kwartaal van 2021 aan te vragen. VACO informeert u zodra bekend is hoe en wanneer de subsidie aangevraagd kan worden.