check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

UBO-register: heeft u zich al geregistreerd?

08 december 2021

Een UBO is een natuurlijk persoon die de (mede-)eigenaar is van een bedrijf of andere ‘entiteit’, of er zeggenschap over heeft. Wie een nieuw bedrijf, stichting of vereniging opricht, moet sinds 28 september 2020 bij het inschrijven in het handelsregister direct de UBO’s registeren. Voor bestaande organisaties geldt deze plicht vanaf 27 maart 2022.

Deze verplichting geldt voor veel entiteiten: onder andere bv’s, vof’s, maatschappen, commanditaire vennootschappen, coöperaties, verenigingen en stichtingen. Doel is het tegengaan van onder meer witwassen.

UBO's
UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van- of zeggenschap hebben over een zogenoemde entiteit. Er is in ieder geval sprake van een UBO wanneer deze een direct of indirect eigendoms- of zeggenschapsbelang van meer dan 25% heeft.

UBO-register
Het UBO-register maakt transparanter wie de leiding heeft bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Door de openbaarheid van het register kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

Wie mag het UBO-register inzien?
Het uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een UBO verzoeken de openbare gegevens af te laten schermen.

Registratieplicht
Voor bestaande bedrijven en andere entiteiten die onder deze wetgeving vallen, geldt dat ze hun UBO’s uiterlijk op 26 maart 2022 moeten inschrijven.

Meer informatie