check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Coronacrisis: verklaring noodopvang voor kinderen van onmisbare medewerkers

15 december 2021

Het kabinet heeft besloten dat de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs de week voor de kerstvakantie dichtgaan (maandag 20 t/m vrijdag 24 december 2021). Voor noodopvang van kwetsbare kinderen (bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie) en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. 

Banden- en wielenbranche: onmisbare ondersteunende functie voor cruciale beroepsgroepen
De overheid beschouwt de banden- en wielenbranche deels als onmisbaar ondersteunend voor cruciale beroepsgroepen. Daarmee ontstaat voor specifieke medewerkers met specifieke werkzaamheden het recht op nood-kinderopvang. Concreet gaat het om de volgende werkzaamheden:
 
Levering en (de)montage van banden voor o.a.

 • - openbaar vervoer.
  - de voedselketen (van akkerbouwer of veehouder t/m winkel/supermarkt).
  - vervoer van afval en vuilnis.
  - transport van brandstoffen.
  - hulpverleningsdiensten (o.a. politie, brandweer, ambulancezorg, Rijkswaterstaat).
 • wagenparkbeheer (controleren van schade, slijtage, bandenspanning en bandenvervanging).
 • pechservice (mobiel en in werkplaats) voor de bovengenoemde cruciale sectoren en langs het (hoofd)wegennet.


Verklaring voor uw medewerker
Vervult een medewerker een functie die door de overheid wordt gezien als een onmisbare ondersteunende functie? Verstrek hem of haar dan de door VACO opgestelde ‘Verklaring omtrent onmisbare ondersteunende functie voor cruciale beroepsgroepen’. Hun kinderen zijn daarmee welkom voor de noodopvang op school of de kinderopvang.

Het is geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn. Noodopvang is dus niet bedoeld voor alle werknemers in het bedrijf, maar voor die werknemers die onmisbaar zijn.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.