check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Coronacrisis: harde lockdown

18 december 2021

Wat betekent dit voor VACO-leden?

Zaterdagavond 18 december 2021 kondigde het kabinet een lockdown aan met maatregelen die in ieder geval gelden van 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022. Alle niet-essentiële winkels sluiten. Reparatie en dienstverlening van motorvoertuigen, waaronder bandenservicebedrijven, vallen onder essentiële dienstverlening en mogen open blijven.

Kinderopvang/noodopvang voor cruciale beroepsgroepen
Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar blijft geopend, overige kinderopvang en BSO gaat dicht. De overheid beschouwt de banden- en wielenbranche deels als onmisbaar ondersteunend voor cruciale beroepsgroepen. Daarmee ontstaat voor specifieke medewerkers met specifieke werkzaamheden het recht op nood-kinderopvang.

Concreet gaat het om de volgende werkzaamheden betreffende:

 • levering en (de)montage van banden voor o.a.:
  - openbaar vervoer
  - de voedselketen (van akkerbouwer of veehouder t/m winkel/supermarkt)
  - vervoer van afval en vuilnis
  - transport van brandstoffen
  - hulpverleningsdiensten (o.a. politie, brandweer, ambulancezorg, Rijkswaterstaat)
 • wagenparkbeheer (controleren van schade, slijtage, bandenspanning en bandenvervanging)
 • pechservice (mobiel en in werkplaats) voor de bovengenoemde cruciale sectoren en langs het (hoofd)wegennet

Verklaring voor uw medewerker
Vervult een medewerker een functie die door de overheid wordt gezien als een onmisbare ondersteunende functie? Verstrek hem of haar dan de door VACO opgestelde ‘Verklaring omtrent onmisbare ondersteunende functie voor cruciale beroepsgroepen’. Hun kinderen zijn daarmee welkom voor de noodopvang op school of de kinderopvang.

Het is geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn. Noodopvang is dus niet bedoeld voor alle werknemers in het bedrijf, maar voor die werknemers die onmisbaar zijn.

Vragen of meer informatie?