check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Attentie: aanvullende subsidie RVO-Subsidieregeling praktijkleren niet toegekend? Maak bezwaar!

06 januari 2022

Veel VACO-leden met een BBL-leerling in dienst tijdens het studiejaar 2020-2021 hebben volgens het SVOB subsidieloket recht op aanvullende subsidie. Heeft u de aanvullende subsidie aangevraagd (of laten aanvragen) en is deze niet toegekend? Maak dan bezwaar. Wacht niet te lang, want bezwaar maken kan tot uiterlijk 27 januari 2022. 

Bedrijven met een BBL-leerling in dienst hebben volgens de Subsidieregeling 'praktijkleren' recht op maximaal € 2.700 subsidie per leerjaar. De overheid had deze regeling tijdelijk uitgebreid met een aanvullende subsidie voor onder meer erkende leerbedrijven in conjunctuurgevoelige sectoren. 

Volledige subsidie niet toegekend
VACO-leden die afgelopen december 2021 de RVO-brief ‘Besluit tot vaststelling subsidie onderdeel middelbaar beroepsonderwijs’ ontvingen, vinden daarin niet altijd de volledige subsidie terug. De volledige subsidie ‘Praktijkleren voor BBL-leerlingen’ bestaat uit maximaal € 2.700 plus een aanvullende subsidie van maximaal € 722 per leerling, als de branche volgens de door de overheid aangegeven regels valt onder de conjunctuurgevoelige branches. Dit is voor bedrijven met de juiste SBI-code het geval. 

Klacht SVOB subsidieloket niet verwerkt door RVO
Een aanvraag voor de aanvullende subsidie is niet eenvoudig omdat de processen in het aanvraagformulier op RVO.nl onduidelijk waren. VACO diende om deze reden eind juli 2021 bij RVO.nl al een klacht in. Deze klacht is niet verwerkt. Enkele leden lopen de aanvullende subsidie van maximaal € 722 per leerling mis. In totaal gaat het om vele tienduizenden door VACO-leden misgelopen euro’s. 

In overleg met de juridische adviseurs van VACO / SVOB subsidieloket is er een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld dat VACO-leden bij RVO.nl kunnen indienen. Dit voorbeeld bezwaarschrift komt zeer binnenkort beschikbaar. Er is haast bij: indiening van het bezwaarschrift moet uiterlijk 6 weken na dagtekening van de van RVO.nl ontvangen brief. Bezwaar maken kan uiterlijk tot 27 januari 2022, afhankelijk van de dagtekening van de brief.

Deze week (week 1, 2022) ontvangt VACO een voorstel van dit voorbeeld bezwaarschrift. Publicatie volgt zo snel mogelijk. 

Passage uit de RVO-brief ‘Besluit tot vaststelling subsidie onderdeel middelbaar beroepsonderwijs’, waarin de aanvullende subsidie is afgewezen:

Meer informatie