check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Weginspecteurs Rijkswaterstaat controleren pechservicemedewerkers op certificaat ‘Veilig werken langs de weg’

06 januari 2022

Uit recent overleg met enkele VACO-leden blijkt dat weginspecteurs van Rijkswaterstaat tijdens pechhulpverlening controleren of pechservicemedewerkers beschikken over het certificaat ‘Veilig werken langs de weg’. Het certificaat ‘Veilig werken langs de weg’ is onder meer een voorwaarde voor pechhulpverleners om bij filevorming gebruik te mogen maken van de vluchtstrook

Een ander attentiepunt: RWS constateert dat pechservicemedewerkers niet altijd vanuit de thuissituatie een van de verkeerscentrales bellen voordat zij pechservice gaan verrichten. Hierdoor geeft RWS wellicht eerder opdracht aan een berger om het voertuig te bergen of een statiegeldwiel te monteren. Het VACO-lid krijgt in z’n geval dan meestal geen kans meer om pechservice te verrichten.

VACO-advies:

  • Draag er zorg voor dat uitsluitend medewerkers met een geldig certificaat ‘Veilig werken langs de weg’ pechservice langs het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet verrichten. Check bij de leverancier van de opleiding of het RWS-examen onder toezicht van de Stichting Examenkamer plaatsvindt. Bij aanmelding via SVOB is dit standaard.
  • Laat de medewerkers altijd vanuit de thuissituatie met een van de verkeerscentrales bellen voordat zij pechservice verlenen (zie de overzichtskaart voor de regio’s waarin de vijf RWS verkeerscentrales actief zijn).
  • Maak gebruik van de Praktijkrichtlijn pechservice op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet. Daarin zijn alle afspraken tussen VACO en RWS opgenomen.


Meer informatie