check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Beschikbaar: voorbeeld bezwaarschriften aanvullende subsidie RVO-subsidie praktijkleren

11 januari 2022

Afgelopen donderdag 6 januari kondigde VACO een bezwaarschrift aan voor leden waarvan de aanvraag voor aanvullende subsidie praktijkleren is afgewezen. Het bezwaarschrift is opgesteld voor VACO-leden die een BBL-leerling in dienst hadden tijdens het studiejaar 2020-2021 en recht menen te hebben op aanvullende subsidie, maar geconfronteerd werden met een afwijzing door RVO.

Veel VACO-leden met een BBL-leerling in dienst tijdens het studiejaar 2020-2021 hebben volgens het SVOB subsidieloket recht op aanvullende subsidie, maar ontvingen deze niet vanwege onduidelijke processen in het aanvraagformulier op RVO.nl

Download het bezwaarschrift
In overleg met de juridische adviseurs van VACO / SVOB subsidieloket is er een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld dat VACO-leden bij RVO.nl kunnen indienen. Heeft u de aanvullende subsidie aangevraagd (of laten aanvragen) en is deze niet toegekend? Maak dan bezwaar. Het bezwaar kunt u digitaal en schriftelijk indienen bij RVO. Er is haast bij: indiening van het bezwaarschrift moet uiterlijk 6 weken na dagtekening van de van RVO.nl ontvangen brief. Bezwaar maken kan uiterlijk tot 27 januari 2022, afhankelijk van de dagtekening van de brief.


Meer informatie