check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Inspectie SZW heet voortaan Nederlandse Arbeidsinspectie

13 januari 2022

De Inspectie SZW heet vanaf 1 januari 2022 ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’. In het dagelijks gebruik wordt al vaak de naam ‘Arbeidsinspectie’ gebruikt. De Engelse naam voor de inspectie wordt ‘Netherlands Labour Authority’, afgekort NLA. Dit wordt ook de Nederlandse afkorting.

Door de naamswijziging wil de inspectie verwarring voorkomen. Bij het horen van de naam ‘Inspectie SZW’ denken sommige mensen dat de organisatie toezicht houdt op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dat is niet zo.

RI&E: speerpunt van controles 
De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is verplicht voor bedrijven met personeel. Welke verplichtingen een bedrijf precies heeft, hangt af van de aard van de arborisico’s en het aantal medewerkers dat in dienst is. Let op: in 2022 controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie extra op de aanwezigheid van een RI&E en een plan van aanpak. 

Serie speerpunten 
De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft haar jaarplan 2022 gepubliceerd. De belangrijkste punten waar de inspectie op zal controleren zijn:

  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
  • Arbo-zorgverplichtingen
  • Risico van besmetting door covid-19
  • Thuiswerken
  • Lichamelijke belasting
  • Werkdruk/werkbeleving (psychosociale arbeidsbelasting (PSA))
  • Het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie (eerlijk werken)


In het jaarplan 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie leest u ook de andere plannen van de NLA rond gezond, veilig en eerlijk werken.

Meer informatie