check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Subsidie voor verbeteren taalvaardigheid werknemers

19 januari 2022

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari tot en met 28 februari 2022 subsidie aanvragen voor laaggeletterde werknemers die hun taalvaardigheid willen verbeteren. De subsidie ‘Tel mee met taal’ is beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De vergoeding bedraagt 67% van een opleidingstraject, met een maximum van € 1.500,- per cursist.

Heel veel voordelen
Investeren in basisvaardigheden zoals taal heeft veel voordelen. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer. Werkstress en ziekteverzuim gaan omlaag, werkplezier gaat omhoog. Werknemers krijgen doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. En bij de deelnemende werknemers overheerst enthousiasme.

Aanvraagperiode: 1 januari tot en met 28 februari 2022 
Werkgevers kunnen de subsidie gedurende de eerste twee maanden van 2022 aanvragen, dus onderneem snel actie.   

Heeft u vragen? Neem dan contact op met SVOB: svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40.