check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

10 februari buitengewone ALV nieuwe VACO-voorzitter

18 januari 2022

Op 10 februari vindt er een buitengewone Algemene ledenvergadering plaats over de beoogde nieuwe voorzitter van VACO. Het bestuur draagt een kandidaat-voorzitter voor aan de leden, als opvolger van Sybrand van Hulst. Van Hulst trad af tijdens de Algemene ledenvergadering van 9 december jl. 

VACO-leden worden van harte uitgenodigd om bij de digitale Algemene ledenvergadering aanwezig te zijn en getuige te zijn van de benoeming van de beoogde nieuwe voorzitter. Helaas is het nog altijd niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren, daarom vindt de buitengewone ALV digitaal plaats. 

Vergaderstukken, stemmen en aanmelden 
De uitnodiging en stukken voor deze buitengewone ALV worden eind januari verzonden en zijn dan ook beschikbaar in het ledendeel van vaco.nl

Stemgerechtigde leden ontvangen eind januari via e-mail ook een uitnodiging om hun stem uit te brengen via een online stemformulier. U kunt stemmen tot en met woensdag 9 februari, 12.00 uur. 

De buitengewone ALV vindt digitaal plaats op donderdag 10 februari 2022, aanvang 15.00 uur. U kunt zich tot en met woensdag 9 februari aanmelden via info@vaco.nl. Na aanmelding ontvangt u een link voor toegang tot deze buitengewone ALV.  

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Henriëtte Hogenberg, bestuurs- en directiesecretaresse via info@vaco.nl of via (071) 568 69 70.