check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Aanscherping milieuzones diesel-vrachtwagens: minimaal emissieklasse 6

18 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 mogen vrachtwagens op diesel alleen een milieuzone in als ze minimaal emissieklasse 6 hebben. Milieuzones blijven een bron van onduidelijkheid; gemeentes gaan verschillend om met invoering en handhaving.

Momenteel zijn er 15 gemeenten die een milieuzone voor dieselvrachtwagens hebben. Dat zijn: Amsterdam , Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Leiden, Maastricht, Maasvlakte Rotterdam, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht.

Toegang? Vul uw kenteken in
Vanaf 1 januari 2022 mogen vrachtwagens op diesel alleen een milieuzone in als ze minimaal emissieklasse 6 hebben. U kunt eenvoudig controleren of uw vrachtwagen toegang heeft tot alle milieuzones in Nederland. Vul uw kenteken in en de ‘milieuzonecheck’ geeft uitsluitsel.

Soms een waarschuwingsperiode
De boete op rijden in een milieuzone met een vrachtwagen met een te lage emissieklasse bedraagt 250 euro, exclusief administratiekosten. Een aantal gemeenten hanteert een waarschuwingsperiode. Overtreders krijgen tijdens deze periode een waarschuwingsbrief, na de waarschuwingsperiode volgt handhaving. Klik hier voor informatie over de milieuzones per gemeente.

Ontheffingen
Er geldt een aantal vrijstellingen en ontheffingen voor de milieuzones. Daarnaast kunt u per kenteken tot 12 keer per kalenderjaar bij iedere milieuzone-gemeente een dagontheffing aanvragen. Bedrijven die financieel niet in staat zijn om een schoner voertuig aan te schaffen, kunnen in een gemeente met een milieuzone een beroep doen op de hardheidsclausule.