check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Energiebesparing, het beste antwoord op hoge energieprijzen

24 oktober 2022

Werk maken van energiebesparing is het beste antwoord op de hoge energieprijzen. Er zijn heel veel mogelijkheden om energie te besparen. Lees ter inspiratie deze praktische lijst van maatregelen die voor uiteenlopende bedrijven de meeste winst opleveren. Er is een uitsplitsing gemaakt naar beperking van gasverbruik en vermindering van elektriciteit. In het document vindt u ook informatie over subsidieregelingen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking (zonnepanelen).  

Heeft u vragen? Neem contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu: info@vaco.nl of (071) 568 69 70. 

Meer informatie: