check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Week van de RI&E: Gezond en veilig werken begint met een RI&E

16 juni 2022

De week van 20 tot en met 24 juni is de Week van de RI&E. Hoe is het met uw ‘risico-inventarisatie en -evaluatie’ gesteld? Werkgevers in Nederland zijn verplicht om een RI&E te hebben. Daarmee zorgt u voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers. En dat heeft veel voordelen: minder uitval, hogere productiviteit en tevreden medewerkers. 

Voor bedrijven in de banden- en wielenbranche is er een Branche RI&E beschikbaar. Deze biedt belangrijke voordelen:
•    Deze RI&E is specifiek gericht op de arbo-risico’s van de banden- en wielenbranche. 
•    Het is een uiterst nuttig hulpmiddel voor preventiemedewerkers om de risico’s binnen het bedrijf in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. 
•    Bedrijven met maximaal 25 medewerkers hoeven de RI&E en het Plan van Aanpak niet door een deskundige te laten toetsen. 

Wanneer moet u een nieuwe RI&E maken? 
•    Als uw bestaande RI&E ouder is dan 3 jaar;
•    Als u uw activiteiten hebt uitgebreid;
•    Als u verbouwd hebt of verhuisd bent. 

Enkele praktijktips:
•    Bij een steekproef, of na een ongeval, controleert de inspecteur van de Inspectie SZW de RI&E en het Plan van Aanpak. In de praktijk blijkt regelmatig dat VACO-leden deze documenten niet kunnen vinden. Bewaar de RI&E en het Plan van Aanpak (dus twee documenten) daarom op een goed vindbare plek. Denk aan:  

  • Op de harde schijf van het RI&E Steunpunt. Noteer welk e-mailadres en wachtwoord u gebruikt om in te loggen.
  • Digitaal op de harde schijf van uw computer.
  • In papiervorm, in de VACO Bewaarmap RI&E.


•    Neem de tijd en wees zorgvuldig bij het opstellen van een RI&E. In de Branche RI&E wordt elk arbo-risico omschreven met een uitgebreide toelichting. Lees deze toelichting goed en bepaal op basis hiervan of u actie moet ondernemen. Laat het opstellen van de RI&E over aan een opgeleide preventiemedewerker binnen uw bedrijf. 

•    In het Plan van Aanpak staan verbeterpunten, aangevuld met de naam van de medewerker die de verbeterpunten zal uitvoeren en wanneer dat wordt gedaan. Dit Plan van Aanpak dient jaarlijks bijgewerkt te worden, zodat duidelijk is of actiepunten al dan niet zijn afgewerkt. De Inspectie SZW controleert hierop, met name na een ongeval. 

•    Als u meerdere vestigingen heeft, adviseren wij u per vestiging een aparte RI&E te maken. Arborisico’s kunnen immers per vestiging verschillen. Een voorbeeld: wel of geen entresol. Door een RI&E per vestiging wordt de kans dat u arbo-risico’s over het hoofd ziet een stuk kleiner. 

Neem voor meer informatie contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu: info@vaco.nl of (071) 568 69 70.