check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

1.000 euro subsidie per jaar, per medewerker voor scholing en ontwikkeling

24 oktober 2022

De overheid stelt 1.000 euro subsidie per jaar beschikbaar voor elke werkende en werkzoekende die een training, cursus of opleiding wil volgen. De subsidie heet STAP: Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De nieuwe aanvraagperiode voor de subsidie start op dinsdag 1 november 2022 om 10.00 uur. Advies: vertel uw medewerkers over deze kans om te leren. 

De overheid wil dat werkenden en werkzoekenden kunnen beslissen over hun ontwikkeling tijdens hun loopbaan. Door een training, cursus of opleiding te volgen hebben zij meer kansen om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden.  

Nuttige en interessante kennis opdoen  
Geïnteresseerden kunnen kiezen uit een enorm aanbod aan trainingen, cursussen en opleidingen. Praktische voorbeelden zijn: 

  • Effectief verkopen
  • Plannen en organiseren
  • Marketing en sales
  • Leidinggeven
  • Nederlandse spelling en grammatica
  • En nog veel meer!  


De procedure
Er zijn enkele voorwaarden voor wie een STAP-budget wil aanvragen. De training, cursus of opleiding moet in het STAP-scholingsregister staan en nog niet zijn gestart op het moment dat het STAP-budget wordt aangevraagd. Voordat uw medewerkers vervolgens hun STAP-budget aanvragen, moeten zij in het bezit zijn van het STAP-aanmeldingsbewijs van hun opleider. 

Werkenden en werkzoekenden kunnen 1 keer per jaar STAP-budget aanvragen via Mijn STAP-budget. Aanvragers loggen in met DigiD. De eerstvolgende aanvraagperiode voor de subsidie start op dinsdag 1 november om 10.00 uur. Heeft u een medewerker die een budget wil aanvragen? Dan is het belangrijk om dat meteen na de opening van de aanvraag te doen, dus meteen ‘s ochtends op 1 november. Tijdens de eerste aanvraagperioden was het beschikbare budget heel snel op!

Voorschieten niet nodig  
Als de aanvraag is goedgekeurd, betaalt de overheid het bedrag rechtstreeks aan de opleider. UWV beheert de aanvragen en voert deze uit. Zelf een bedrag voorschieten is dus niet nodig.

Meer informatie 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met SVOB: svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40.