check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Let op: per 1 augustus 2022 loonsverhoging

30 juni 2022

In de cao voor de banden- en wielenbranche is afgesproken om de werkelijk betaalde salarissen per 1 augustus 2022 structureel te verhogen met 1,5%. We adviseren u deze verhoging op tijd door te voeren in uw administratie. 

De oude en nieuwe salaristabellen zijn te raadplegen op Mijnbandenbaan.nl. Ze staan ook op het ledendeel van VACO.nl

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Erwin Holterhues, Manager sociale zaken / HR,  via (071) 568 69 70 of info@vaco.nl

Dossiers: