check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

13 oktober examens en herexamens SVOB

29 september 2022

Donderdagmiddag 13 oktober vinden de (her)examens van SVOB plaats. 

De examens vinden online plaats. De examenkandidaten loggen in vanuit huis of hun werkplek. 
Alle kandidaten voor de examens worden deze week door SVOB geïnformeerd.  

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met SVOB: mail svob@kcleiden.nl of bel 071 568 69 40.