check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Bel bij pechservice langs de weg altijd met de regionale verkeerscentrale

10 november 2022

Uit overleg met Rijkswaterstaat / Incident Management (IM) blijkt dat VACO-leden regelmatig naar een pechgeval rijden zonder dat zij vanuit de thuissituatie contact hebben gehad met een van de vijf regionale verkeerscentrales. Dit is in strijd met eerder gemaakte afspraken, zoals verwoord in de VACO praktijkrichtlijn pechserviceverlening op het hoofdwegennet en onderliggend wegennet

VACO en BOVAG hebben met RWS/IM afgesproken dat pechservicemedewerkers altijd vanuit hun thuissituatie met de regionale verkeerscentrale contact opnemen om relevante informatie rond het pechgeval te delen. Dit is voor Rijkswaterstaat belangrijk, omdat zij op basis van deze informatie een inschatting kan doen van de restduur van het pechgeval. Ook weten zij dan wat zij van de pechhulpverlener mogen verwachten. 

Voordeel voor het VACO-lid om vanuit de thuissituatie al met de Regionale Verkeerscentrale contact op te nemen is:

  • De pechservicemedewerker rijdt niet voor niets naar het pechgeval. Als de regionale verkeerscentrale niet op de hoogte is van de komst van het VACO-lid zal zij zo snel mogelijk een berger inschakelen. Een van beide komt in zo’n geval voor niets, wat kan leiden tot extra kosten voor de klant.
  • De verkeerscentrale zal, zodra die van een pechgeval op de hoogte is, een weginspecteur naar het pechgeval sturen, zodat die de situatie aldaar kan beveiligen. De pechservicemedewerker kan zich dan concentreren op de vervanging van de band.
  • Pechservicemedewerkers hebben een vrijstelling om over de vluchtstrook naar een pechgeval te rijden als er file is. Deze vrijstelling geldt onder een aantal voorwaarden. Een van de voorwaarden van deze vrijstelling is, dat de verkeerscentrale van de komst van de pechservicemedewerker op de hoogte is. Is de komst van de pechservicemedewerker niet aangekondigd, dan geldt de vrijstelling niet, ook niet voor het werken op de vluchtstrook. 


Ook als er al een weginspecteur bij het pechgeval aanwezig is, is het van belang dat de Regionale Verkeerscentrale door de pechservicemedewerker op de hoogte wordt gesteld. Hiermee wordt eventueel voorkomen dat de verkeerscentrale onnodig een berger inschakelt. 

Op zoek naar de actuele telefoonnummers? Klik hier voor de laatste versie van de overzichtskaart van Rijkswaterstaat (RWS) met de telefoonnummers van de vijf regionale verkeerscentrales. Hier treft u een exemplaar van de Praktijkrichtlijn pechserviceverlening op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet. 

Meer informatie
Neem contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu: info@vaco.nl of (071) 568 69 70.