check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Overheid verlaagt drempel compensatie voor energie-intensieve bedrijven

22 november 2022

VACO is blij dat de minister van EZK de drempel om in aanmerking te komen voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) verlaagt. De hoogte van de energiekosten moet nu minimaal overeenkomen met 7 procent van de omzet, dit percentage stond eerder nog op 12,5 procent. Daarmee wordt de regeling bereikbaar voor een groter aantal mkb’ers. De TEK geldt met terugwerkende kracht voor de periode november 2022 tot en met december 2023. 

Minimum verbruik en drempelprijs
Volgens de TEK krijgen energie-intensieve mkb’ers een compensatie van 50 procent van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs tot een maximum van 160 duizend euro. De drempelprijs is vastgesteld op 1,19 euro per kuub gas en 0,35 euro per kilowattuur elektriciteit.
De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse handelsregister. Het verheugt VACO dat de drempel om voor de TEK in aanmerking te komen (jaarlijks verbruik hoger dan vijfduizend kuub gas óf 50 duizend kilowattuur elektriciteit) is geschrapt. 

Overbrugging tot medio 2023
Het kabinet heeft ook maatregelen ter overbrugging getroffen totdat het ‘loket’ van de TEK medio 2023 opengaat. Zo kunnen ondernemers een verzoek om uitstel bij de Belastingdienst indienen en hebben financiële dienstverleners toegezegd soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit. 
MKB Nederland en VNO-NCW roepen de Belastingdienst en de banken op al het mogelijke te doen om ondernemers te helpen. Het kabinet heeft bovendien voor het mkb 500 miljoen euro extra aan verduurzamingsfinanciering beschikbaar en de BMKB Groen-regeling geopend. Dit betreft een borgstellingskrediet voor mkb’ers die recent verhoogd is van 50 naar 75% van het kredietbedrag. Deze heeft een looptijd tot 1 juli 2023. Daardoor kunnen financiers gemakkelijker en sneller kredieten verstrekken en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. De regeling is toepasbaar op groene investeringen. 

Meer informatie
Neem contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu: info@vaco.nl of (071) 568 69 70.