check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Algemene ledenvergadering (ALV) 7 december 2022: heeft u zich al aangemeld?

24 november 2022

Op woensdag 7 december organiseert VACO de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) in het Kenniscentrum in Leiden. Op donderdag 17 november zijn de vergaderstukken verzonden naar directies van VACO-leden. 

Programma
15.30 uur   Ontvangst
16.00 uur   Algemene ledenvergadering
16.45 uur   Update VACO Vooruit!
17.30 uur   Eindejaarsborrel en buffet 

Locatie
De ALV en eindejaarsborrel worden gehouden in het Kenniscentrum, Archimedesweg 31 te Leiden. 

Update strategieproces VACO Vooruit!
Bij de update van het strategieproces ‘VACO Vooruit!’ presenteren we de terugkoppeling van de ledenpeiling over de nieuwe toekomststrategie, voor onze vereniging én onze bedrijfstak. Daarnaast houden we een interactieve sessie waarin we een aantal specifieke onderwerpen als onderdeel van de toekomststrategie nader met elkaar willen bespreken. 

Heeft u zich al aangemeld? 
Aanmelden kan met een met een e-mail naar info@vaco.nl onder vermelding van uw naam (en die van uw eventuele collega’s) en bedrijfsnaam. Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór 1 december 2022 om 12.00 uur. 

U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding. Heeft u nog geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@vaco.nl.