check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche

26 januari 2023

De ledenraadpleging over de nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche is afgerond. Een ruime meerderheid van de VACO-leden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Ook de leden van de vakbonden hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit. 


De belangrijkste afspraken 

Het akkoord bevat de volgende hoofdpunten:

 • Looptijd van 15 maanden: 2 januari 2023 tot en met 31 maart 2024;
 • Een structurele loonsverhoging van de loonschalen en feitelijk verdiende salarissen, met uitzondering van de jeugdschalen voor 16- tot en met 19-jarigen:
      2023: verhoging 5,5% per 1 februari
      2024: verhoging 3,5% per 1 januari
 • Vanaf januari 2023 gedurende de looptijd van de cao € 60,- bruto per maand, bij een voltijd dienstverband. De werkgever zal daarvoor een hogere bijdrage in de pensioenpremie betalen. De werknemer betaalt een lagere bijdrage en gaat er daardoor € 60,- bruto per maand op vooruit. Waar dit niet mogelijk is via de pensioenpremie wordt het bedrag uitgekeerd als (eenmalige) uitkering van € 60,- bruto per maand (bij voltijd dienstverband). Voor parttimers dient de regeling ‘naar rato’ te worden toegepast. Voorbeeld: wie 4 dagen per week werkt, gaat er € 48 euro bruto per maand op vooruit.   
   

Tabellonen voor jeugdigen 

 • Tabellonen voor jeugdigen worden voor alle functiegroepen per 1 februari 2023 aangepast. Een 16-jarige krijgt dan minimaal het tabelloon dat nu bij een 17-jarige hoort. Een 17-jarige krijgt het tabelloon dat nu bij een 18-jarige hoort. Een 18-jarige ontvangt het tabelloon van een 19-jarige. En een 19-jarige ontvangt het tabelloon van een 20-jarige.  
 • 19- en 20-jarigen met een afgerond BBL-traject worden direct na afronding van de opleiding ingeschaald in de reguliere loontabel, in de functiegroep met salarisschaal behorend bij de betreffende functie. Dus niet meer in de jeugdschalen. 


Reiskosten 

 • Verplichte reiskostenregeling. Medewerkers hebben recht op een reiskostenvergoeding uitgaande van de maximaal fiscale kaders voor een reisafstand vanaf 10 km tot en met maximaal 25 km enkele reis. Woont iemand meer dan 10 km van het werk, dan worden alle km’s tot maximaal 25 km enkele reis vergoed. Woont iemand binnen een straal van 10 km, dan  is er geen verplichting tot het betalen van reiskosten. 

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat staat op vaco.nl.  

Loonsverhoging 1 februari 2023 
Conform de in de cao gemaakte afspraak moeten op 1 februari a.s. de loonschalen en feitelijk betaalde salarissen worden verhoogd met 5,5%. 
De nieuwe salaristabellen voor 2023 en 2024 zijn beschikbaar op mijnbandenbaan.nl

Hoe nu verder?
De teksten van de nieuwe cao zullen zo spoedig mogelijk definitief worden gemaakt. Daarna wordt de cao aangemeld en wordt er een algemeen verbindend verklaring aangevraagd. Daarmee wordt de cao van toepassing op alle werkgevers en werknemers actief in de banden- en wielenbranche. Aansluitend worden de nieuwe cao-teksten op mijnbandenbaan.nl geplaatst en wordt het nieuwe boekje 'Sociale afspraken in de banden- en wielenbranche' gemaakt. 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Erwin Holterhues, Manager sociale zaken / HR: tel. (071) 568 69 70 of info@vaco.nl.