check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

LOONSVERHOGING PER 1 FEBRUARI 2023: 5,5 PROCENT

02 februari 2023

Op 1 februari 2023 krijgen de meeste medewerkers in de banden- en wielenbranche een loonsverhoging van 5,5%. Het is een structurele loonsverhoging van de loonschalen en feitelijk verdiende salarissen, met uitzondering van de jeugdschalen voor 16- tot en met 19-jarigen. Dat is afgesproken in de nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche. We adviseren u deze verhoging op tijd door te voeren in uw administratie. De nieuwe salaristabellen voor 2023 en 2024 kunt u downloaden op mijnbandenbaan.nl.  

Verhoging voor jongeren  
Jongeren van 16 tot en met 19 jaar gaan er ook op vooruit. Op 1 februari 2023 worden de tabellonen voor jeugdigen aangepast. Een 16-jarige krijgt vanaf 1 februari het tabelloon dat nu nog bij een 17-jarige hoort. Een 17-jarige krijgt het tabelloon dat nu bij een 18-jarige hoort. Een 18-jarige ontvangt het tabelloon van een 19-jarige. En een 19-jarige ontvangt het tabelloon van een 20-jarige. Heeft u jongeren tot 20 jaar in dienst? Voer deze aanpassing dan ook op tijd door in uw administratie. Ook deze aanpassing is verwerkt in de nieuwe salaristabellen

Tijdelijke tegemoetkoming 
Vanaf januari 2023 hebben medewerkers gedurende de looptijd van de cao recht op € 60,- bruto per maand, bij een voltijd dienstverband. De werkgever zal daarvoor een hogere bijdrage in de pensioenpremie betalen. De werknemer betaalt een lagere bijdrage en gaat er daardoor € 60,- bruto per maand op vooruit. Waar dit niet mogelijk is via de pensioenpremie wordt het bedrag uitgekeerd als (eenmalige) uitkering. Het bruto bedrag dat parttimers er per maand op vooruitgaan, hangt af van het aantal uren dat zij werken. 
Voorbeeld: wie 4 hele dagen per week werkt, ontvangt € 48,- bruto per maand. 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Erwin Holterhues, Manager sociale zaken / HR: tel. (071) 568 69 70 of info@vaco.nl.


 

Dossiers: