check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Valt u onder de energiebesparingsplicht? Dan is het tijd voor uw informatieplicht

19 oktober 2023

Heeft u een locatie waar u per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas gebruikt? Dan bent u verplicht om maatregelen te nemen waarmee u energie bespaart. Die verplichting heet de energiebesparingsplicht. Heeft u die plicht? Dan moet u elke vier jaar aangeven welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Dit jaar is het weer tijd voor deze ‘informatieplicht’. U heeft de tijd tot 1 december 2023

De energiebesparingsplicht en de informatieplicht zijn niets nieuws. De informatieplicht is sinds 1 juli 2019 van kracht, de verplichting om energie te besparen bestaat al langer. Ondernemers hebben alleen de plicht om te investeren in maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Wie investeert, heeft de kosten dus snel terugverdiend. 

Erkende maatregelenlijsten 
Kijk voor een overzicht van energiebesparende maatregelen in de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Hier kunt u lezen hoe u bepaalt of een maatregel voor uw locatie van toepassing is. 

Informatieplicht 
Valt uw locatie onder de energiebesparingsplicht? Dan moet u uiterlijk 1 december 2023 rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Rapporteren doet u in eLoket. Daarvoor heeft u een eHerkenningsmiddel Niveau 2+ of hoger nodig.  

Meer informatie
Meer informatie vindt u in het VACO-dossier Energiebesparing.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu, via info@vaco.nl of tel. 071-568 69 70.