check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Edwin Brinksma verlaat VACO

11 mei 2023

Na bijna 16 jaar voor VACO en aan haar gelieerde organisaties gewerkt te hebben, gaat Edwin Brinksma VACO verlaten. 
Hoewel er nog genoeg uitdagingen zijn, hebben de directie en Edwin vastgesteld, dat er op onderdelen verschil van mening is over de toekomstrichting van VACO en is in goed overleg gezamenlijk besloten, dat de wegen zich gaan scheiden. 

Het bestuur van KCL, VACO en de directie bedanken Edwin voor zijn jarenlange loyale inzet voor de vereniging en zijn betrokkenheid bij de leden en wensen hem veel succes bij het vervolg op zijn loopbaan. 

Leiden, mei 2023