check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Veilig en gezond werken: volg de training preventiemedewerker

22 juni 2023

Een preventiemedewerker is verplicht in elk bedrijf met werknemers. Belangrijker: preventie leidt tot minder ongelukken en minder ziekteverzuim. De eendaagse training Preventiemedewerker Basis is dus een even nuttige als waardevolle investering. 

Veiligheid gaat voor alles. Daarom is een preventiemedewerker zo belangrijk: hij of zij is een toegankelijk aanspreekpunt voor medewerkers met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Daarnaast ondersteunt de preventiemedewerker hen bij het werken volgens de werkvoorschriften. De preventiemedewerker ondersteunt ook de werkgever, bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid.  

Verplicht  
Elk bedrijf met werknemers moet ten minste één preventiemedewerker hebben. Dit mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn. 

Eendaagse training, jarenlang rendement 
Voor (toekomstige) preventiemedewerkers is er een eendaagse training, waarin je leert hoe je preventie makkelijk en effectief organiseert. De training kost € 495,- ex. BTW. Ondernemers die afdragen aan het Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en Wielenbranche (FCB) krijgen 45% korting. Deze subsidie kunt u aanvragen bij SVOB, op basis van de factuur en het bewijs van deelname. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SVOB: svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40.