check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Cao - Geboorteuitkering en andere regelingen rondom geboorte

23 mei 2024

Met ingang van 1 april 2024 is de uitkering in verband met aanvullende geboorteverlof opgenomen in de cao voor de Banden- en Wielenbranche. Dit betekent dat de medewerker die aanvullend geboorteverlof aanvraagt, recht heeft op een eenmalige uitkering van de werkgever.

Het aanvullend geboorteverlof is 70% betaald. De medewerker heeft daarnaast dus recht op een uitkering van 250 euro bruto van de werkgever. Dit is geregeld in artikel 4.8 van de cao. Het maakt daarbij niet uit hoe lang de medewerker verlof opneemt. Medewerkers die in deeltijd werken hebben recht op een uitkering naar rato van de omvang van hun dienstverband.

Er bestaan nogal wat wettelijke regelingen voor ouders. Daarover ontvangen wij veel vragen. We zetten ze hieronder voor u op een rij:

De moeder heeft recht op:

  • Rondom de geboorte: minimaal 16 weken betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. De duur is afhankelijk van de geboortedatum. Voor meerlingen geldt een langer verlof.

Het UWV vergoedt dit aan u als werkgever.Hoe kan ik zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering aanvragen? | Rijksoverheid.nl

  • Binnen het eerste levensjaar van het kind: 9 weken 70% betaald ouderschapsverlof per kind.

Het UWV vergoedt dit aan u als werkgever Invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof | Ouderschapsverlof | Rijksoverheid.nl

  • Binnen de eerste 8 levensjaren van het kind: 26 weken onbetaald ouderschapsverlof per kind (waarvan eventueel 9 weken gedeeltelijk betaald).

De andere ouder (niet de moeder) heeft recht op:

  • Rondom de bevalling, als dit onder werktijd is: calamiteitenverlof, doorbetaald door de werkgever.
  • Binnen 4 weken na de geboorte: 1 week geboorteverlof, doorbetaald door werkgever.
  • Binnen 6 maanden na de geboorte, en na opname van het geboorteverlof: 5 weken 70% betaald aanvullend geboorteverlof.

Het UWV vergoedt dit aan u als werkgever Geboorteverlof voor partners | Geboorteverlof (partnerverlof) | Rijksoverheid.nl

  • Binnen het eerste levensjaar van het kind: 9 weken 70% betaald ouderschapsverlof per kind.

Het UWV vergoedt dit aan u als werkgever Invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof | Ouderschapsverlof | Rijksoverheid.nl

  • Binnen de eerste 8 levensjaren van het kind: 26 weken onbetaald ouderschapsverlof per kind (waarvan eventueel 9 weken gedeeltelijk betaald)
Dossiers: