check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Euro 7: grenswaarden voor de slijtage van banden

13 juni 2024

‘Europa’ heeft de voorschriften voor Euro 7 gepubliceerd. Euro 7 gaat niet alleen over de uitstoot die uit de uitlaat komt, maar ook over de emissies van banden. Als banden slijten, komen er deeltjes vrij die in het milieu terechtkomen. De eisen gaan gelden voor banden van personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen, aanhangers en opleggers. 

De emissie-eisen binnen Euro 7 zijn opgenomen in de Europese verordening (EU) 2024/1257 van 24 april 2024. Deze eisen worden een voorwaarde voor typegoedkeuring. 

Op dit moment is het gedeelte over banden nog in ontwikkeling. 
Er wordt momenteel gewerkt aan een testmethode voor het vaststellen van de bandslijtage. De Euro 7-grenswaarden voor bandslijtage (hoeveel mag een band maximaal slijten?) zijn ook nog in ontwikkeling. 

Vanaf 2028 
In de verordening staat wanneer banden aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Banden voor lichte voertuigen en aanhangers (tot 3.500 kg) vallen als eerste onder de nieuwe regels. Nieuwe typen banden moeten vanaf 1 juli 2028 aan de verordening voldoen om een EU-typegoedkeuring te krijgen. De eisen voor banden voor zwaardere voertuigen gaan later (vanaf 2030) in. 

Meer informatie vindt u in het VACO-document over Euro 7 en banden.  
VACO blijft u de komende jaren informeren over de voortgang en de gevolgen van Euro 7.     

Meer informatie 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Thomas van Dalen, branchemanager VACO, via info@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.