check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Bandenbranche voorbeeld in 'Rijksbreed programma Circulaire Economie'

14 september 2016

Het Rijksbrede programma circulaire economie richt zich op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te realiseren circulaire economie. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Met deze doelstelling op grondstoffengebruik sluit Nederland aan bij het ambitieniveau in vergelijkbare landen.

Visie van het kabinet
Het kabinet wil een perspectief schetsen voor een toekomstbestendige, duurzame economie, ook voor toekomstige generaties. Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het milieu.

Programma gestuurd naar Tweede Kamer
Vandaag, 14 september, is het Rijksbrede programma circulaire economie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het bevat de lopende stappen en geeft richting aan vervolgstappen op weg naar 2050. Met het programma neemt het kabinet de verantwoordelijkheid voor het inzetten van acties die op dit doel gericht zijn.

Bandenbranche als voorbeeld
In het programma is ruimte gemaakt voor een aantal initiatieven die als lichtend voorbeeld passen in de visie van het kabinet. Een van die initiatieven is de samenwerking tussen Rumal en Black Bear om carbon black uit afgedankte banden te herwinnen via pyrolyse; klik op de afbeelding voor een pdf. Met recht een vermelding in het programma om als branche trots op te zijn!