check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Onderzoek naar kunstgras

06 oktober 2016

Gisteren heeft televisieprogramma Zembla aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgras dat is ingestrooid met rubber. Tijdens de uitzending kan het beeld zijn ontstaan dat de conclusie, dat er geen gezondheidsrisico’s zijn, is gebaseerd op slechts één onderzoek. Echter, in binnen- en buitenland is veel meer dan één onderzoek gedaan. SGS Intron heeft deze onderzoeken geanalyseerd en concludeert op basis daarvan dat er geen significant gezondheidsrisico is bij sporters door gebruik van instrooirubber uit gemalen autobanden op kunstgrasvelden.

Aanvullend onderzoek
De banden- en wielenbranche hecht echter veel waarde aan veiligheid van banden en de daarvan afgeleide producten. VACO heeft al eerder dit jaar aangedrongen op aanvullend onderzoek door het RIVM naar rubbergranulaat, omdat hierover afgelopen jaar onduidelijkheid is ontstaan.

Meer informatie