check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

RIVM: sporten op kunstgras brengt geen gezondheidsrisico's met zich mee

20 december 2016 | Branchenieuws

Het RIVM heeft vandaag geconcludeerd dat sporten op kunstgras, ingestrooid met rubbergranulaat, geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Deze positieve uitkomst bevestigt wat eerdere onderzoeken ons hierover al hebben geleerd. Wij zijn blij dat (ouders van) sporters, sportverenigingen, gemeenten en medewerkers in onze branche nu opnieuw duidelijkheid hebben gekregen. 

Tegelijk zijn wij ons ervan bewust dat de onrust die in de samenleving hieromtrent bestaat nog niet direct zal zijn weggenomen. VACO en RecyBEM zullen zich daarom inspannen om samen met bandenverwerkingsbedrijven, overheden en andere belanghebbenden een certificering van rubbergranulaat in het leven te roepen die zowel gezondheids- als milieu-aspecten omvat, voortbordurend op de meest recente inzichten op deze gebieden.

Voor vragen over en naar aanleiding van het RIVM-onderzoek verwijzen wij u naar de website van het RIVM