check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche in liquidatie

07 oktober 2015

Het fonds voor vrijwillig vervoegd uittreden in de banden- en wielenbranche is op
8 augustus 1984 opgericht om werknemers in de branche in de gelegenheid te stellen om vóór de pensioenleeftijd uit het arbeidsproces te treden.
 
Tot 1 januari 2006 werden VUT-regelingen door de overheid fiscaal gefaciliteerd. Met de invoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling zijn de VUT-regelingen niet meer toegestaan, behalve voor deelnemers die vóór 1 januari 1950 zijn geboren. Deze zogenaamde 55-plusregeling werd door VUBAN uitgevoerd.
 
Liquidatie van het fonds
De laatste uitkeringen zijn in 2014 afgewikkeld. Het vermogenssaldo van VUBAN is nul. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 19 december 2013, na positief akkoord van cao-partijen, definitief besloten het fonds te ontbinden per 31 december 2014.
 
Binnenkort ontvangt u een brief van de VUBAN waarin de liquidatie van het fonds wordt bevestigd.