check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

15 februari nieuwe uitzending Zembla over rubberinfill

10 februari 2017

Het tv-programma Zembla besteedt op 15 februari opnieuw aandacht aan het onderwerp rubberkorrels in kunstgras. In deze tweede uitzending worden vraagtekens gezet bij de uitkomsten van het RIVM-onderzoek en zal er aandacht zijn voor de milieuaspecten van rubbergranulaat. Even kort de feiten op een rij:

Insinuaties eerste uitzending Zembla ontkracht
De insinuaties die Zembla in de vorige uitzending deed, zijn door het RIVM ontkracht. Het RIVM heeft met zo’n tachtig medewerkers onderzoek gedaan naar de rubberkorrels in de maanden oktober, november en december. De conclusie van dit onderzoek luidt: sporten op rubberinfill van voertuigbanden is veilig. Dit wordt ook bekrachtigd door Emeritus hoogleraar en toxicoloog Gerard Mulder, erelid van de Gezondheidsraad.

Nieuw onderzoek uit VS: geen relatie tussen spelen op rubberinfill en het krijgen van kanker
In de eerste uitzending van Zembla werd gesuggereerd dat voetballers bovengemiddeld vaak kanker krijgen door het spelen op rubberinfill van voertuigbanden. Uit het meest recente onderzoek dat in januari 2017 is gepubliceerd door het Washington State Department of Health blijkt dat er juist minder kankergevallen onder voetballers zijn dan verwacht zou mogen worden, op basis van de incidentie van kanker onder inwoners van Washington uit dezelfde leeftijdscategorie. Op de website sbrcheck.nu vindt u meer informatie over deze onderzoeken.

De 900 Nederlandse geanalyseerde velden bevatten geen alarmerende PAK-waardes
Tot nu toe is de rubberinfill van zo’n 900 velden geanalyseerd. De PAK-waarden op die velden zijn laag tot zeer laag en in lijn met de door het RIVM gemeten waarden.

Bandenbranche werkt aan nieuwe eenduidige norm voor PAK's
Er is veel discussie en onduidelijkheid over de normen waaraan de rubberinfill van voertuigbanden moet voldoen. In lijn met het advies van het RIVM, werkt de bandenbranche momenteel aan het vaststellen van een nieuwe, eenduidige norm voor PAK's in rubbergranulaat.

Geen milieurisico's
Het is bekend dat in de korrels zink zit. Dit komt echter niet in schadelijke hoeveelheden in het milieu. Er komen dus geen stoffen in schadelijke hoeveelheden vrij in het milieu (bodem of oppervlaktewater). Uitgangspunt daarbij is dat de velden zijn aangelegd op een onderlaag van lava en/of drainagezand.

Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u als VACO-lid misschien vragen heeft. Neem dan gerust contact met ons op (071) 568 69 70.

Alle gemeenten in Nederland en clubs die aan het SBR-onderzoek deelnamen zijn door Recybem per brief over de nieuwe Zembla-uitzending geïnformeerd.