check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Check eisen van de Milieudienst/Omgevingsdienst

17 mei 2017

Als VACO-lid moet u voldoen aan het activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling (uitzondering vormen leden van de sector Bandenverwerking). Inspecteurs van Milieu- en Omgevingsdiensten controleren via steekproeven of bedrijven aan het activiteitenbesluit voldoen.

Zijn de maatregelen noodzakelijk?
Het activiteitenbesluit en de regeling bestaan uit ongeveer 600 pagina’s gericht op 400.000 bedrijven. Het is dus niet zo gek dat inspecteurs niet altijd exact weten welke eisen zij aan bedrijven in onze branche kunnen stellen. Hierdoor ontstaat het risico dat u maatregelen krijgt opgelegd die niet noodzakelijk zijn volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit hebben wij afgelopen jaar enkele keren vastgesteld. Neem daarom bij twijfel over gestelde eisen contact met ons op. Wij controleren dan of uw bedrijf aan de gestelde eisen moet voldoen.

Checklist milieuvoorschriften
Wilt u zelf checken of u aan het activiteitenbesluit voldoet? Maak dan gebruik van onze checklist milieuvoorschriften. Deze checklist bestaat uit twaalf pagina’s en bevat de belangrijkste voorschriften voor bedrijven in onze branche.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Maas, m.maas@vaco.nl of tel. (071) 568 69 73.