check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Onderzoek naar microplastics in het milieu

24 mei 2017

Vorig jaar werd in een artikel in de Volkskrant gesuggereerd dat veel korrels van kunstgrasvelden in het milieu terecht zouden komen. Vier grote gemeenten hebben samen met de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) hiernaar onderzoek laten doen. Hierbij werd gekeken naar de verspreiding van microplastics vanaf een kunstgrasvoetbalveld naar de omgeving. Het onderzoek is van beperkte omvang (steekproef van vijf kunstgrasvoetbalvelden).

Voorkomen van verspreiding
Uit het onderzoek is gebleken dat tijdens aanleg, onderhoud en gebruik op verschillende manieren korrels in het milieu belanden. Vanuit milieu-oogpunt is het belangrijk om verspreiding te voorkomen. De onderzoekers adviseren een aantal simpele maatregelen die de verspreiding van microplastics aanzienlijk beperken. Vereniging Band & Milieu/RecyBEM en VACO hebben meegewerkt aan een plan van aanpak waarmee de eigenaren en beheerders van kunstgrasvelden meteen aan de slag kunnen.

Zorgplicht
Vereniging Band & Milieu/RecyBEM en VACO hebben in het verleden in overleg met de overheid een document opgesteld en breed verspreid over de wijze waarop verspreiding van korrels kan worden beperkt. De overheid beschouwt dit advies als ‘stand der techniek’.

Meer informatie
De meest gestelde vragen zijn uitgewerkt in een document. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Verhoef, a.verhoef@vaco.nl of tel. (071) 568 69 42.