check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Europese commissie beantwoordt vragen over rubbergranulaat

13 juni 2017

De Europese Commissie heeft recent enkele vragen vanuit het Europees Parlement beantwoord over rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden. Naar aanleiding daarvan heeft de Europese Commissie meegedeeld dat zij op basis van het ECHA rapport van februari 2017 met de lidstaten bespreekt hoe het gehalte PAK’s en andere gevaarlijke stoffen kan worden beperkt.

Nederland loopt hierop reeds sterk vooruit via de branchenorm waarin strenge eisen worden gesteld aan de chemische samenstelling van infill.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Verhoef, a.verhoef@vaco.nl of tel. (071) 568 69 42.