check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Checklist pechservice vernieuwd

15 juni 2017

In overleg met Rijkswaterstaat is de checklist pechservice aangepast. De reden hiervoor is dat pechservicemedewerkers bij contact met een verkeerscentrale  niet altijd concreet kunnen aangeven wat de exacte locatie van een pechgeval is.

Locatie van een pechgeval
Door de checklist uit te breiden is de kans groter dat deze informatie bij het uitvragen naar boven komt. De toegevoegde vragen hebben betrekking op:

  • Wegnummer
  • Hectometeraanduiding
  • Rijbaanaanduiding
  • Rijrichting


Pechserviceproef Regio Rotterdam
Verkeersonderneming Rotterdam organiseert in samenwerking met RWS in het kader van het overheidsproject ‘Beter benutten’ van 3 april 2017 t/m 31 december 2017 een proef om veiligheid en doorstroming in de regio Rotterdam te verbeteren. Voor VACO-leden in deze regio is er een aangepaste checklist pechservice regio Rotterdam.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Maas via m.maas@vaco.nl of (071) 568 69 73.