check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

11 oktober nieuwe uitzending Zembla over rubberinfill

10 oktober 2017

Het tv-programma Zembla besteedt op 11 oktober opnieuw aandacht aan het onderwerp rubberkorrels in kunstgras. In deze derde uitzending besteedt Zembla aandacht aan milieu-aspecten. Gezien onze ervaring met de eerdere uitzendingen verwachten wij dat opnieuw suggesties zullen worden gewekt of beweringen worden gedaan die ongefundeerd zijn. En dat hieraan door andere media en de politiek aandacht zal worden besteed.

Milieu-aspecten
In rubbergranulaat van voertuigbanden zit een kleine hoeveelheid zink. Dit is aan banden toegevoegd om de vulcanisatie op gang te brengen. Zink kan na verloop van tijd uitlogen. Om te voorkomen dat het in schadelijke hoeveelheden vrijkomt in het milieu (bodem, grond- en/of oppervlaktewater), dient het veld te zijn aangelegd op een onderlaag van lava en/of drainagezand. VACO en RecyBEM hebben daartoe al in 2009 een zorgplichtdocument opgesteld en breed verspreid onder aannemers, gemeenten en andere stakeholders. Daarin zijn ook richtlijnen opgenomen om de verspreiding van rubbergranulaat buiten het veld te beperken.

Voordelen rubberinfill van gemalen banden
Uit overleg met een groot aantal stakeholders uit de kunstgrasmarkt blijkt dat rubberinfill van gemalen banden aanzienlijke voordelen heeft ten opzichte van alternatieven. Het rubberinfill heeft op lange termijn de beste sporttechnische eigenschappen. De kosten voor aanleg en onderhoud zijn laag. De toepassing draagt bovendien bij aan de reductie van CO2-uitstoot en grondstoffengebruik, omdat sprake is van gerecycled materiaal.

Meer informatie
Kunstgras-korreldossier! van Vereniging Band & Milieu en RecyBEM.
Milieu-onderzoeken die gedaan zijn naar rubbergranulaat.

Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u als VACO-lid vragen heeft. Neem dan gerust contact met ons op (071) 568 69 70. Vereniging Band & Milieu (BEM) en RecyBEM hebben alle gemeenten en voetbalclubs over de nieuwe Zembla-uitzending geïnformeerd.