check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Europees Platform onlinegeschillenbeslechting voor webwinkels

14 november 2017

Elke webwinkel moet volgens EU Verordening 424/2013 verwijzen naar het Europese Platform voor Geschillenbeslechting. Dit geldt ook voor webwinkels die geen zaken over de grens doen en voor webwinkels die bij een nationale geschillencommissie zijn aangesloten.

Één Europees centrum
Deze EU Verordening moet het voor burgers uit de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein eenvoudiger maken om een klacht in te dienen. Consumenten kunnen hun klacht over een webwinkel via één Europees centrum indienen. Indien mogelijk worden klachten naar een geschillencommissie doorgeleid.

Europees Consumenten Centrum
Als de webwinkel niet bij een geschillencommissie is aangesloten tracht een nationaal aangestelde organisatie te bemiddelen. In Nederland is dat het Europees Consumenten Centrum (ECC). Als de webwinkel niet wil meewerken of het niet eens is met de klacht dan stopt het ECC de bemiddeling. Consumenten kunnen dan alsnog de rechter om een oordeel vragen. Als ondernemer kunt u bij dit centrum ook een klacht indienen over een consument die online een product of dienst bij u heeft gekocht.

ODR-platform
Elke webwinkel moet naar het Europese ODR-platform verwijzen via:

  • opname in de algemene voorwaarden. VACO heeft dit platform inmiddels opgenomen in de VACO Algemene voorwaarden Koop op afstand voor consumenten.
  • een link op de website. De informatie kan het beste worden opgenomen op een klachtenpagina of onder het tabblad klantenservice (waar bijvoorbeeld de klachtenprocedure beschreven wordt en waar de consument terecht kan bij een klacht).


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Verhoef via info@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.