check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Ontwikkelvoucher

Sociale partners stellen vanaf 1 september 2019, 200 vouchers van € 500,- beschikbaar voor werknemers in de branche. Het is belangrijk voor medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Niet alleen om veranderingen in het bedrijf en de branche te blijven overzien, maar ook om deze te kunnen plaatsen in het perspectief van de eigen mogelijkheden en ambities. De ontwikkelvouchers zijn bedoeld om deze persoonlijke ontwikkeling van medewerkers op een laagdrempelige manier mogelijk te maken.

De ontwikkelvoucher kan wel worden ingezet binnen 3 deelgebieden:
1. Inzetbaarheid: loopbaanoriëntatie of – begeleiding, computervaardigheden (niet voor administratief of leidinggevend personeel), studiekeuze, etc.
2. Vitaliteit: healthcheck, financieel advies, cursus stoppen met roken, mindfulness, etc.
3. Ontwikkeling: mediation, coaching, scholing (mits geen techniek), taal training etc.

Hoe werkt het?
Per bedrijf zijn maximaal 5 vouchers beschikbaar en 1 per medewerker. De geplande ontwikkelactiviteit moet starten na 1 september 2019. Een toegekende voucher is niet inwisselbaar voor andere ontwikkelactiviteiten of over te dragen aan een collega.

Kijk voor de voorwaarden en details op https://vaco.nl/ontwikkelvoucher-details.

Aanvraagformulier ontwikkelvoucher

 

Kunt u het bovenstaande scherm niet openen of werkt de koppeling niet goed? Vul dan uw aanvraag in via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/ontwikkelvoucher

Vragen?
Neem dan contact op met SVOB via svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40.