check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Industrie- en grondverzetbanden

Industrie- en grondverzetbanden

 

Industriebanden

Industriebanden worden ook wel banden voor intern transport genoemd. De productrange loopt uiteen van banden voor kleine vorkheftrucks tot bijvoorbeeld banden voor de gigantische containerheftrucks die bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven actief zijn. Hele grote industriebanden die onder grondverzetmachines zitten, worden grondverzetbanden ofwel EM-banden (Earthmover) genoemd.

Extreme toepassingen
Industriebanden worden vaak ingezet onder zware omstandigheden waarvoor normale luchtbanden totaal ongeschikt zijn en vaak lek raken. Denk maar aan de hoge draagcapaciteit, extreme temperaturen, het werken met chemische stoffen of situaties waarbij zeer hoge eisen aan de stabiliteit van het voertuig wordt gesteld. De levensduur van industriebanden wordt daarom niet in kilometers uitgedrukt, maar in bedrijfsuren. Industriebanden vallen uiteen in drie hoofdgroepen: luchtbanden, volrubberbanden, massieve banden van rubber en massieve banden van kunststof. En iedere band heeft weer andere eigenschappen. Hierdoor is de keuze voor de juiste industrieband complex.

Advies nodig?
Door de verschillende toepassingsmogelijkheden van industriebanden zijn er een groot aantal uitvoeringen en maten. Voor elke toepassing is het daarom van groot belang eerst na te gaan welke type en welke uitvoering het meest geschikt is. Een juiste keuze van een band, maar ook het onderhoud, de inspectie en de technische behandeling van banden en wielen voor vorkheftrucks, reachtrucks en andere industriële voertuigen zoals stapelaars, industrietrekkers en -wagens vragen om specialistische kennis en knowhow. De leden van de sector Industriebanden binnen VACO houden zich ieder dag bezig met de import en handel van industriebanden. Zij zijn dus echte specialisten. Ook de VACO-bandenspecialist speelt een belangrijke rol bij het adviseren van bedrijven met intern transportmaterieel. Hij heeft inzicht in het grote aantal maten en uitvoeringen en kan u een goed advies geven.

Schade- en slijtagebeelden
De uitgave 'Banden onder de loep - Industriebanden' bevat een beschrijving van slijtage- en schadebeelden aan industriebanden die veroorzaakt worden door onjuist gebruik. Met duidelijke foto's en illustraties wordt inzicht gegeven in de situatie, de mogelijke oorzaak en het bijbehorende advies om tot een oplossing te komen. Banden onder de loep is te bestellen in onze webshop.

 

Grondverzetbanden

Bij grondverzet wordt snel gedacht aan mijnbouw of andere zware toepassingen. Hierbij denkt men niet snel aan Nederland. Echter, Nederland is een nat land met diverse soorten grond, van zand tot klei. Dus in ons land is wel degelijk een grote markt voor grondverzettoepassingen.

Toepassingen
Grondverzetmachines worden voor vele toepassingen gebruikt. Daarom zijn er ook vele verschillende typen banden. Op de zijkant van de band staat een cijfer/lettercombinatie die aangeeft voor welke toepassing de band geproduceerd is. We onderscheiden de volgende voertuiggroepen:

  • transportmachines (E)
  • werkmachines (L)
  • graders (G)
  • machines voor weggebruik (H)
  • industriële tractoren (R of I)


Enkel- en dubbellucht
Grondverzetmachines hebben een groot eigen gewicht. De grondverzetband moet dus een hoog draagvermogen hebben. Een manier om dit draagvermogen te vergroten is het monteren van dubbelluchtbanden. Deze banden worden voornamelijk gebruikt bij mobiele graafmachines en shovels. Bij het monteren van dubbelluchtbanden wordt het gewicht van de machine verdeeld over vier maal twee banden.

Gecombineerde codes
Het is mogelijk om dezelfde bandentypen voor verschillende toepassingen te gebruiken. Op de banden staan dan dubbele codes. Bijvoorbeeld L-2 / G-2 en E3 / L3. Als zo'n band wordt gebruikt, is het van groot belang dat de bandenspanning hierop wordt aangepast.

Profielen
De ondergrond waarop grondverzetmachines rijden varieert van losse stenen en modder tot glad asfalt. Deze ondergronden stellen dan ook verschillende eisen aan grondverzetbanden. De profielen die bij grondverzetbanden worden toegepast zijn: glad, lijn-, rots-, en tractieprofiel. Bij banden met een glad profiel kun je bijvoorbeeld denken aan asfalteermachines, hierbij mag de ondergrond waarop ze rijden niet beschadigen.

Vernieuwen
Grondverzetbanden zijn duurzame producten. Door een grondverzetband te vernieuwen kan de kostprijs aanzienlijk omlaag gebracht worden. Een specialist kan altijd bepalen of een band vernieuwd kan worden. Hij kijkt of er geen beschadigingen zijn die de betrouwbaarheid van de band in gevaar brengen. We kennen twee vulkanisatiemethoudes: koudvulkanisatie en warmvulkanisatie.

Oppompen in de bandenkooi
Bij het oppompen van grondverzetbanden moeten procedures gehandhaafd worden om de persoonlijke veiligheid én de veiligheid van anderen niet in gevaar te brengen. Hoe dit moet staat beschreven in de Praktijkrichtlijn voor het monteren en oppompen van landbouw- en grondverzetbanden.