check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Over VACOVACO is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland en behartigt de belangen van ruim 650 banden- en wielenbedrijven uit de gehele bedrijfskolom. De leden van VACO zijn ingedeeld in negen sectoren: productie, handel, bandenservice, bandeninzameling, -vernieuwing en -verwerking, industriebanden, landbouwbanden en wielen. 
Bij VACO zijn ruim 300 bedrijven aangesloten met ruim 650 vestigingen in de Nederlandse banden- en wielenbranche. Dit is ongeveer 90% van de branche. In de totale branche zijn circa 8.000 mensen werkzaam. Er zijn 18 mensen werkzaam bij VACO in Leiden.

Geschiedenis

In het begin van de 20e eeuw groeide de vraag naar banden. De banden sleten toen nog snel en door slechte wegen was er vaak sprake van ernstige beschadigingen. De fabrikanten deden goede zaken. Lokale ambachtslieden (de zogenaamde vulcaniseurs en coveraars) bleken in staat gaten in banden te dichten en versleten loopvlakken te herstellen. Zij bundelden hun belangen en richtten op 2 juli 1938 de 'Vereeniging van Automobielbandenherstellers en Cover Ondernemingen' (VACO) op.

Het werkterrein van deze vaklieden en ondernemers verbreedde zich met distributie en het op voorraad nemen van banden en wielen in marktconforme maten. VACO volgde die ontwikkeling en ook de bandenspecialisten sloten zich aan. Later volgden sectoren als productie, handel, wielen, industrie- en landbouwbanden en bandeninzameling en -verwerking. Zo ontstond een brede bedrijfstakorganisatie banden en wielen, nog altijd onder de trotse naam VACO.