check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Structuur van VACO

VACO is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche en ondersteunt haar leden uit de bedrijfskolom met allerhande collectieve en individuele activiteiten, nationaal en internationaal. De bedrijfstak bestaat uit negen sectoren: Producenten, Handel, Landbouwbanden, Industriebanden, Wielen, Bandenservice, Bandeninzameling, Bandenvernieuwing en Bandenverwerking.

Leden van de sectoren kiezen uit hun midden een voorzitter. De voorzitters vormen tezamen het Algemeen bestuur van de vereniging. Het Algemeen bestuur kiest uit hun midden het Dagelijks bestuur, dat onder leiding staat van onafhankelijk voorzitter Ron van der Jagt.

Bij het uitvoeren van haar activiteiten wordt VACO ondersteund door een aantal stichtingen, waaronder dochterstichting SVOB die zich bezighoudt met opleidingen, kwaliteit, arbo en milieu.